• 06 - 48 86 66 39

Werkwijze - Consult

Werkwijze...

Oriënterend gesprek

Het oriënterend gesprek is gratis. Tijdens dit gesprek leg ik uit wat ik als gewichtsconsulente voor u kan betekenen en wat mijn begeleiding precies inhoudt. Tevens bespreek ik in het kort mijn werkwijze en uw wensen, verwachtingen en motivatie.

Op basis hiervan kunt u beslissen of deze methode u aanspreekt.

Intake gesprek

Tijdens het intake gesprek neem ik even een korte vragenlijst met u door betreffende de persoonsgegevens, gezondheidsgegevens met eventueel medicatiegebruik en eet en leefgewoonte om meer inzicht te krijgen in uw huidig leefpatroon.

Verder wordt u uitgebreid gemeten: lengte, gewicht, BMI vetpercentage, visceraal vet (vet rondom je organen), en tailleomtrek.

Ik zal u indien wenselijk een voedingsdagboekje meegeven waarin u ongeveer 3-5 dagen bijhoudt wat u eet, dit stuurt u mij minimaal 3 dagen voor het volgende consult terug.

Aan de hand van dit dagboekje zal ik een voedingsanalyse maken, dit zal als basis dienen voor een persoonlijk voedingsadvies.

1ste Consult / Voedingsanalyse

Hierin wordt het voedingsdagboekje en de voedingsanalyse doorgenomen en bekijken we hoe we het vervolgtraject gaan indelen om reële doelen te kunnen behalen.

Het voedingsadvies is persoonlijk en op maat gemaakt dat past in uw eet en leefgewoonte.

Vervolgconsulten

Met deze gesprekken gaan we stapsgewijs het probleem aanpakken. Dit is natuurlijk voor iedereen verschillend.

Bij elke controle wordt u uitgebreid gemeten om zo de vorderingen te kunnen bekijken.

Tijdens de vervolgconsulten is er gelegenheid om vragen te stellen en hoor ik graag van u hoe het gegaan is met het voorgeschreven voedingsadvies.

Uiteindelijk is ons doel dat u mij niet meer nodig heeft zelfstandig verder kunt gaan met gezond leven en uw gewicht op pijl te houden.

Weegconsulten

Dit is een kort weegconsult waarbij u alleen gewogen en gemeten wordt. Ideaal als stok achter de deur, nadat u uw streefgewicht bereikt heeft.

Eenmalig voedingsadvies

Intake gesprek, verder houdt u 1 week het voedingsdagboekje bij en krijgt een persoonlijk advies tijdens een consult en u ontvangt het boekje de Eettabel.

Heeft u nog vragen? Neem vrijvlijvend contact met ons op met ons op.

 

Gezonde Voeding